Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

22.02.2018
Containerwoningen en minihuisjes: vergunning en architect verplicht

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m². Hiervoor moet dus wel – zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen – een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die aanvraag moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening. Een architect is nodig. De vergunning moet in principe aangevraagd worden bij de gemeente.

De EPB-eisen zijn niet van toepassing op alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² (Energiebesluit art. 9.1.22).

Indien het modulair gebouw daarentegen uit meerdere containers samengesteld is, zodanig dat de totale bruikbare vloeroppervlakte 50 m² overschrijdt, is er wel een EPB-plicht.