Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

20.06.2018
Uitwisselen RUPs en adviezen sinds 1 juni verplicht via digitaal platform

Als direct gevolg van het uitvoeringsbesluit van 17/02/2017 moeten nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en de bijhorende ambtelijke adviezen sinds 1 juni 2018 verplicht uitgewisseld worden via een digitaal platform. Het Departement Omgeving slaagde erin het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI-platform) op tijd klaar te stomen voor deze interbestuurlijke informatiestromen. Naast de directe procedurele ondersteuning van de planningsprocessen op zich biedt het platform ook tal van mogelijkheden om informatie te hergebruiken.