Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

02.07.2018
Open offertevraag 'Labo Ruimte - Transitie in mobiliteit en ruimte'

In LABO MOBILITEIT willen we op de ruime Gentse stadsregio een aantal toekomstscenario’s voor een polycentrische, combi-mobiele stadsregio uittesten. Wat zijn mogelijke scenario’s en systeemprincipes om in de stadsregio een grotere samenhang tussen ontwikkelingen in mobiliteit (mobility as a service/ gedeelde mobiliteit) enerzijds en ruimtelijke knooppunten en kwaliteit anderzijds te stimuleren? Hoe ontwikkelt de stadsregio zich tot een sterk polycentrische regio die steunt op een veerkrachtig netwerk en waarbij er een optimaal gebruik is van duurzame vervoersmodi? Hoe koppelen we ruimtelijke ontwikkelings- en verdichtingsvraagstukken aan het toekomstige mobiliteitsmodel? 

LABO RUIMTE publiceerde hiervoor een onderzoeksopdracht met referentie Dep. RWO-OMG-SID/2018/01-F02. 

Kandidaten kunnen zich inschrijven tot 10 september 2018 via het e-notification platform.