Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

21.08.2018
arrest Europese Hof van Justitie: stedenbouwkundige verordeningen mogelijk plan-m.e.r.-plichtig

Ingevolge een recent arrest van het Europese Hof van Justitie zijn stedenbouwkundige verordeningen mogelijk plan-m.e.r.-plichtig.
 
Meer informatie in de memo "Gevolgen van de recente plan-m.e.r.-rechtspraak van het Hof van Justitie voor stedenbouwkundige verordeningen"