Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

17.12.2018
Besluit opheffen reservatiestroken goedgekeurd

Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan of APA (algemeen plan van aanleg). De aangepaste gewestplannen zijn, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, op de portalen raadpleegbaar vanaf eind januari 2019.

De meeste reservatiestroken werden op het einde van de jaren ‘70 ingetekend op de gewestplannen. Intussen, 40 jaar later, blijkt dat een aantal van die reservatiestroken nog steeds niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Voor een deel van die reservatiestroken is de kans reëel dat de voorziene infrastructuurwerken nooit zullen worden uitgevoerd.

Ondertussen blijven de eigenaars van de percelen gelegen binnen de reservatiestroken geconfronteerd met aanzienlijke eigendomsbeperkingen. Het Vlaams Parlement heeft geoordeeld dat de aanhoudende onzekerheid voor de eigenaars van percelen binnen reservatiestroken niet langer kan worden verantwoord. In de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) is daarom de mogelijkheid ingeschreven voor de Vlaamse Regering om die reservatiestroken op te heffen. De Vlaamse Regering heeft nu voor 160 (delen van) reservatiestroken beslist om die op te heffen.

Voor meer informatie: reservatiestroken.omgeving@vlaanderen.be

De tekst van het besluit