Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

09.12.2019
Oproep aan ontwerpers: een duidelijk plan voor de defensie-site

De veelzijdige Defensie-site (90 ha), gelegen in het oosten van Brussel, staat in het middelpunt van de belangstelling. Omdat het NAVO-hoofdkwartier naar de overkant van de Leopold III-laan is verhuisd en Defensie een nieuw, compacter hoofdkwartier op de hoek van het terrein zal bouwen, wordt een enorm deel van de site vrijgemaakt. Een kans om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van min. 20 ha te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. De twee gewesten, Brussel en Vlaanderen, wensen nu het planologisch kader voor deze stedelijke ontwikkeling te verankeren.

De opdracht kent verschillende uitdagingen: de grootschaligheid van het studiegebied, de intergewestelijke multi-actorenaanpak en de ontoegankelijkheid van dit randstedelijk gebied. Het team zal dus blijk moeten geven van een innovatieve benadering om dit stadsdeel om te vormen tot een eigentijdse articulatie tussen stad en landschap.

Het Departement Strategie van perspective.brussels lanceert daarom een gezamenlijke opdracht met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor de opmaak van een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een RPA (Richtplan van Aanleg) voor de Defensie-site en de cluster begraafplaatsen gelegen langs de Everestraat. Deze studie omvat ook ontwerpend onderzoek en het MER (milieueffectenrapport) - onderzoek. 

De opdracht bestaat uit 3 luiken:
•    Luik 1: startnota, scoping-nota en globale strategische visie
•    Luik 2: RPA en GRUP
•    Luik 3: Ontwerpmatig advies, doorheen het hele proces

Luik 1 is een vast gedeelte tegen globale prijs. Luiken 2 en 3 zijn voorwaardelijke delen tegen prijslijst.

De site ligt deels op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deels in het Vlaams Gewest. De op te maken plandocumenten streven in visie naar synergie en samenwerking tussen beide gewesten en zullen wat de vorm betreft het planologisch kader en de stedenbouwwetgeving van elk van de gewesten respecteren.

De twee gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en tweetalig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader.

ERELOON : De erelonen voor de opdracht worden vastgelegd op 300.000 euro excl. BTW.
VERGOEDING : 12.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indient die minimum 50% van de punten haalt. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

 

De bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT 

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 14.01.2020

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 8 oktober 2019 tot en met 6 december 2019:

 • Omwille van een vergissing bij het inwinnen van adviezen wordt de lopende raadpleging van de bevolking opnieuw gestart voor de startnota van het GRUP K-R8
  Er worden infomarkten georganiseerd op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.

 • Adviezen en inspraakreacties die reeds werden ingediend in de periode van 17 sep­tember tot 7 oktober blijven gelden en moeten niet opnieuw worden ingediend.

  U kan ons uw inspraakreactie bezorgen tot en met 6 december 2019 via het formulier.

van 27 september 2019 tot en met 25 november 2019:

 • Omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wachtebeke
  Op dinsdag 22 oktober 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 november 2019 via het formulier.

van 6 augustus 2019 tot en met 4 oktober 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Ebema en omgeving
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 4 oktober 2019 via het formulier.

van 30 juli 2019 tot en met 27 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wondelgem
  Op donderdag 12 september 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 te 9032 Gent.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 27 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Golfterrein Witbos
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op maandag 26 augustus 2019, doorlopend van 18u tot 21u in Cultuurcomplex Ispo Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 4 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Rond Ronse
  Op dinsdag 11 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 is er een publiek participatiemoment in TIO3, Oscar Delghuststraat 60​ in Ronse.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 2 augustus 2019 via het formulier.

van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019:

van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Ventilus       

van 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019:

van 19 maart  2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo