Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Bouwovertreding melden

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening, bv op de voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, bijzondere plannen van aanleg,... dan is dit strafbaar en spreekt men van een bouwmisdrijf.
 

Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u terecht bij de gemeente of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen. De gemeente zal indien nodig de gewestelijke inspectie inschakelen.

 

In laatste instantie, als politie en gemeente niet optreden, kunt u ook zelf contact opnemen met gewestelijke afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

 

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering

De Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)