Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Documenten plenaire vergaderingen  

Een plenaire vergadering is een besloten vergadering met adviesverlenende instanties. Enkel de instanties die een uitnodiging per brief hebben ontvangen kunnen deelnemen aan dergelijke plenaire vergaderingen.

Op deze site vindt u bij elke plenaire vergadering een lijst van de uitgenodigde adviesverlenende instanties.  

 

   


DOCUMENTEN VOOR OVERLEG VOORAFGAAND AAN PLENAIRE VERGADERING

  • momenteel geen documenten beschikbaar

 

Adviesvraag onderzoek tot milieueffectrapportage ten behoeve van het plan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’.


Documenten Planologische Attesten

Openbaar onderzoek van 30 april tot en met 29 mei 2019

Openbaar onderzoek van 12 maart tot en met 10 april 2019

Openbaar onderzoek van 8 maart tot en met 6 april 2019

 

 

Aanbevelingen

27.03.2012

Aanbevelingen bij opmaak van een RUP

De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid en in welke mate de voorschriften uit een RUP deze mogelijkheden kunnen versoepelen, verscherpen of zelfs verbieden.

De tabellen in dit document geven aan welke de decretale mogelijkheden tot vergunnen zijn en in hoeverre een RUP soepelere of strengere voorschriften mag opnemen.

Lees hier de volledige aanbevelingen (pdf)