gewestplan
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). 

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen). Voor GIS toepassingen kunt u de raster- en vectorversie van het gewestplan downloaden via de download applicatie van AGIV. Een legendebestand dat bij de vectorversie hoort vindt u hier

Wetgeving rond de gewestplannen

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

  • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 29 maart via het formulier.

van 21 augustus 2018 tot en met 19 oktober 2018:

van 25 september 2018 tot en met 23 november 2018:

van 9 oktober 2018 tot en met 7 december 2018:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019: