gewestplan
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gewestplan

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

 

Gewestplannen raadplegen

U kunt de gewestplannen raadplegen in een raadpleegmodule op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen). 

Via de download applicatie van AGIV kunt u zowel de raster- als de vectorversie van het gewestplan downloaden. Een legendebestand dat bij de vectorversie hoort vindt u hier.

 

Wetgeving rond de gewestplannen

Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :

  • Breedband
    Openbaar onderzoek van 21 februari 2017 tot en met 23 maart 2017

Planologische attesten :

  • momenteel geen openbare onderzoeken
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.