Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

In het hele Vlaamse gewest:
In provincies:
 • Vlaams-Brabant:
  • MB 12 september 2014 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen
  • MB 7 februari 2007 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen (B.S. 28/2/2007)
  • MB 19 december 2012 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen (B.S. 15/1/2013)
 • West-Vlaanderen:
  • MB 23 juli 2008 - provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten
 • Oost-Vlaanderen:
  • MB 13 juli 2015 - provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven
 • Limburg:
  • MB 26 mei 2008 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders
  • MB 6 februari 2013 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

 

In gemeenten:

 

Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouwverordeningen genoemd. Deze verordeningen worden reeds jarenlang door de gemeenten opgemaakt. We kunnen drie grote periodes onderscheiden:

 1. verordeningen opgemaakt voor de stedenbouwwet (voor 1962). Deze verordeningen werden opgemaakt in toepassing van de gemeentewet. Er bestond geen uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure;
 2. Verordeningen opgemaakt tussen 1962 en 2000. Deze bouw- en verkavelingsverordeningen werden goedgekeurd door de Koning (en na de regionalisering door de Vlaamse regering, in casu de minister);
 3. Verordeningen opgemaakt na 2000. Deze stedenbouwkundige verordeningen worden goedgekeurd door de bestendige deputatie.

Gemeentelijke verordeningen treden in werking 10 dagen na de publicatie (bij uittreksel) in het Belgisch Staatsblad. Zolang deze publicatie niet is gebeurd, is de verordening niet van toepassing. Na 2000 moeten de gemeenten zelf voor deze publicatie zorgen.

Bekijk een overzicht van de bij de administratie bekende gemeentelijke verordeningen.
Let op: sommige van deze verordeningen kunnen inmiddels door de gemeenteraad opgeheven zijn. De gemeenten moeten dit niet melden bij de Vlaamse overheid.

de gemeentelijke verordeningen

legende:

gemeente: gemeentenaam (+ eventueel deelgemeente indien de verordening slechts op 1 deelgemeente betrekking heeft)

onderwerp: onderwerp van de verordening

datum goedk: betreft verordeningen opgemaakt voor de stedenbouwwet (voor 1962). Er bestond geen uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure. Hier wordt dus de datum van de gemeenteraad vermeld.

datum mb: hier wordt de datum van goedkeuring door de Koning (en na de regionalisering door de Vlaamse regering, in casu de minister) gegeven.

datum bd: de datum van goedkeuring van de verordening door de bestendige deputatie.

datum bs: de datum van publicatie van de goedkeuringsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. Deze datum ontbreekt bij de oudere verordeningen.

Ontbreken er data of verordeningen of zijn sommige verordeningen inmiddels opgeheven? Laat het ons dan weten!