Hemelwater Hemelwater

Hemelwater: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, INFILTRATIE- EN BUFFERVOORZIENINGEN

 

 
Waarom deze verordening?

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater  na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Let op: Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. Contacteer dus uw gemeente en provincie.

In de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen die de aanleg van niet-doorlatende verhardingen slechts uitzonderlijk toelaat. Klik hier voor meer info.

tekst van de verordening uit 2013  

technisch achtergronddocument bij de verordening uit 2013

op de website van de CIW kunt u watertoets en verordening elektronisch invullen en uitprinten

 

 

tekst van de verordening uit 2004

 


Formulieren over hemelwater (verordening 2013)

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale, strengere regeling met een eigen formulier. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -