Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving wordt van kracht op 23 februari 2017 (een jaar na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad (op 23/2/2016))!