WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving wordt van kracht op 23 februari 2017 (een jaar na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad (op 23/2/2016))!

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: definitieve goedkeuring

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -