Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

24. Aanpassing van de gevolgen van schorsings- en vernietigingsarresten op bepaalde exploitaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten 

OVD artikel 2, 4° 

Op grond van het Milieuvergunningendecreet kan de exploitatie van een bestaande inrichting: 

  • die vergunningsplichtig werd als gevolg van een wijziging van de indelingslijst, of 
  • waarvoor de milieuvergunning kwam te vervallen 

worden verdergezet tot er een ‘definitieve beslissing’ is over de vergunningsaanvraag (na schorsing of vernietiging door de Raad van State) op voorwaarde dat de milieuvergunningsaanvraag tijdig werd ingediend. 

Het feit dat deze mogelijkheid tot verdere exploitatie niet werd hernomen in het Omgevingsvergunningendecreet, wordt rechtgezet. 

Terug