Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

17. Gevelisolatie 

VCRO art. 4.1.1, 12°; art. 4.4.1 

Gevelisolatie ≠ uitbreiding 

Zie ook: Lijst van veelgestelde vragen

In het kader van de optimalisatie en energie-efficiëntie van ons gebouwenpatrimonium is het aangewezen om bestaande woningen te isoleren.  

Het bouwvolume staat in de VCRO gedefinieerd als ‘het bruto-bouwvolume met inbegrip van buitenmuren en dak’, wat betekent dat het bouwvolume van een constructie/woning moet gerekend worden aan de buitenzijde en dat het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde resulteert tot een volumetoename.  

Door de definitie van ‘verbouwen’ aan te vullen, wordt het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter beschouwd als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume.  
Zo kunnen de zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (die nooit kunnen uitbreiden) en de zonevreemde woningen buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied (die ingeval van een bestaand volume ≥1000m³ niet kunnen uitbreiden) toch aan de buitenzijde isoleren.  

Gevelisolatie ≠ afwijking  
Daarnaast wordt bepaald dat gevelisolatie tot een maximum van 26 cm niet als afwijkend van de stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften wordt beschouwd (cf. analogie zonnepanelen en zorgwonen), voor zover de voorschriften het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning niet uitdrukkelijk verbieden.  

De regeling is van toepassing 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsdecreet van 8 december 2017, ook op lopende dossiers. Er is geen uitvoeringsbesluit nodig. 

Zie ook: Lijst van veelgestelde vragen

Terug