Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

6. Opheffing van reservatiestroken en afstand van meerwaarde bij werken, uitgevoerd in reservatiestroken 

VCRO artikel 4.3.8, §2 en 7.4.2/3.  

Op de gewestplannen staan sommige reservatiestroken al jaren ingetekend zonder perspectief dat de infrastructuur er ooit komt. Eigenaars van gebouwen in reservatiestroken worden nochtans geconfronteerd met een principieel bouwverbod en moeten bij verbouwingen of uitbreidingen altijd afstand doen van de volledige meerwaarde in geval van onteigening. 

Het wijzigingsdecreet laat de Vlaamse Regering toe in één beweging een aantal reservatiestroken te schrappen zonder daarvoor alle betrokken plannen te moeten wijzigen. De Vlaamse Regering doet dit uiterlijk op 31 december 2018. 

Voor de reservatiestroken die wel behouden worden, bevat het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 een aanpassing van de regeling in verband met de zogenaamde ‘afstand van meerwaarde’.  

Volgens de huidige bepalingen van de VCRO wordt in geval van onteigening geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit handelingen die werden vergund binnen een reservatiestrook.  

Met het wijzigingsdecreet wordt hier een differentiatie aangebracht, zodat bij onteigening wel rekening kan worden gehouden met de meerwaarde die voortvloeit uit handelingen die nodig zijn om gebouwen in goede staat van onderhoud te bewaren (bijvoorbeeld onderhoudswerken, vergunde stabiliteitswerken, vergunde verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume,…).  

Daarnaast krijgt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om nog verder te regelen of en in welke mate rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering van handelingen die worden uitgevoerd binnen een reservatiestrook. De nieuwe regeling treedt pas in werking na goedkeuring van dat uitvoeringsbesluit.

Terug