Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

28. Technische aanpassingen aan en afstemming in het Omgevingsvergunningendecreet 

Een tijdelijke verlenging van vergunningen met een beperkte duur wordt mogelijk gemaakt om tegemoet te komen aan landbouwers met een korte professionele toekomstverwachting, doch langer dan de huidige vergunning. 

Zie ook: Lijst van veelgestelde vragen

Terug