Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

Adviesraden

tekst - details

aanvulling: Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering dit besluit principieel gewijzigd. Het nieuwe besluit (nog niet definitief goedgekeurd) zal de mogelijkheid voorzien van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in intergemeentelijk samenwerkingsverband. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.