Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

28.04.2000
Administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel