Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

04.06.2009
modelaanvraagformulieren voor minnelijke schikkingen en modelakkoord van de stedenbouwkundig inspecteur