Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Vergunningen - uitvoeringsbesluiten

OPGELET: Meerdere van deze besluiten zijn opgeheven op 23 februari 2017 (omgevingsvergunning). Vele gemeenten passen echter nog tot 1 januari 2018 de wetgeving toe zoals ze gold op 22 februari 2017. 

 

Besluiten Vlaamse Regering

10.09.2010
Besluit tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (vrijstellingenbesluit)