Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Vergunningen - uitvoeringsbesluiten

OPGELET: Meerdere van deze besluiten zijn opgeheven op 23 februari 2017 (omgevingsvergunning). Vele gemeenten passen echter nog tot 1 januari 2018 de wetgeving toe zoals ze gold op 22 februari 2017. 

 

Besluiten Vlaamse Regering

29.05.2009
Dossiersamenstelling Verkavelingsvergunning

(enkel geldig als de gemeente nog niet ingestapt is in de omgevingsvergunning) 
Lees meer