Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Vergunningen - uitvoeringsbesluiten

OPGELET: Meerdere van deze besluiten zijn opgeheven op 23 februari 2017 (omgevingsvergunning). Vele gemeenten passen echter nog tot 1 januari 2018 de wetgeving toe zoals ze gold op 22 februari 2017. 

 

Besluiten Vlaamse Regering

05.06.2009
Besluit houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken