Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

* Let op: Dit zijn enkel de stedenbouwkundige verordeningen van het gewest. Ook provincies en gemeenten kunnen stedenbouwkundige verordeningen afvaardigen. Bekijk een overzicht. Contacteer uw provincie en gemeente voor meer informatie.