Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Handhaving - uitvoeringsbesluiten
 • Berekening en betaling van de meerwaarde (tekst - details)
   
 • Administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel (tekst - details)
   
 • Aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen  (tekst - details)
   
 • De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (tekst - details)
   
 • Minnelijke schikking: besluit VR (tekst - details)
 •  
 • Minnelijke schikking: ministerieel besluit (tekstdetails)