Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Vergunningen - uitvoeringsbesluiten

 

Vergunningsplicht

Dossiersamenstelling 

Vergunningen procedures

 • Stedenbouwkundig attest, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen      (tekst - details)
 • Openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen      (tekst - details)
 • Adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen   (tekst - details)
 • Adviesverlening watertoets  (tekst - details)                             
 • Handelingen vrijgesteld van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar  (tekst - details)
   
 • Gemeentebeslissingen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen: vormbepalingen (ministerieel besluit) (tekst - details)
 • Gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten bezorgen aan het departement  (tekst - details)
   

Inhoudelijk

                 

Beroepen