Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

19/03/2019 Aardgasleiding Brakel-Haaltert: openbaar onderzoek van 19/03/2019 tot en met 17/05/2019
30/04/2019 Omgeving Vliegveld Malle: openbaar onderzoek van 30/04/2019 tot en met 28/06/2019
2/04/2019 Scheldepolders Hingene: openbaar onderzoek van 2/04/2019 tot en met 31/05/2019
29/03/2019 Petroleum Zuid: gevangenis en technische schoolcampus: definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 14/06/2002
openbaar onderzoek van 19/08/2002 tot en met 17/10/2002
advies Vlacoro op 11/02/2003
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 16/05/2003
definitieve vaststelling op 10/07/2003
publicatie in staatsblad op 2/09/2003
van kracht op 16/09/2003
De Vlaamse regering heeft op 10 juli 2003 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst definitief vastgesteld. Met dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke lijn zij Aalst ruimtelijk wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften voor nieuwe ruimte voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en groengebieden. Zo wil de regering er zorg voor dragen dat de regio Aalst zich in de nabije toekomst op een ruimtelijk evenwichtige manier ontwikkelt.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage IV:
Toelichtingsnota

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord