Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

1/12/2017 Landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
24/11/2017 Vallei van de Tappelbeek in Broechem: definitieve vaststelling
24/11/2017 Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
14/11/2017 Steenbakkerij Floren en Cie nv: openbaar onderzoek van 14/11/2017 tot en met 12/01/2018

GRUP

Landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Anzegem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem

De Vlaamse Regering heeft op 1/12/2017 principieel beslist dit grup definitief vast te stellen. Na advies van de Raad van State (termijn 30 dagen) kan het definitief worden vastgesteld.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 23/12/2016
openbaar onderzoek van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 1/12/2017
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een plnabatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord