Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Onderzoekspapers

Van government naar governance met subsidiariteit als rode draad (P. Vervoort, J. Hermy, I. Pennincx en A. Pisman, 2014)

Dit paper bespreekt de veranderende positie van de planningsoverheden in Vlaanderen in de periode 1996-2014. Hiertoe wordt ingegaan op de wijze waarop de Vlaamse overheid via ‘ontvoogding’ en ‘bestuurskrachtmonitoring’ de evolutie naar een nieuwe interbestuurlijke relatie met de gemeenten binnen een beleidsnetwerk met evenwaardige partners begeleidt (Lees het artikel)

Paper ingediend op de Plandag 2014.

ESPON

ESPON op deze site