Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Inwerkingtreding

Het DSI-platform gaat uit van een gefaseerd implementatietraject. Dit betekent dat deelnemers in de beginfase op eigen ritme kunnen instappen. Instappen betekent dat je de gegevens van de nieuwe plannen en verordeningen die je eigen bestuur aan het opmaken is tijdig en conform de technische richtlijnen toevoegt aan het platform, én dat bij vookeur al aan het minimale oplaadscenario van gegevens over de bestaande plannen voldaan werd.

Vanaf het moment dat een bestuur instapt in het DSI-platform moeten er geen andere uitwisselsystemen meer gebruikt worden voor de digitale uitwisseling van gegevens over de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen die binnen de scope zitten van het platform. Dit vanuit het principe van eenmalige inzameling, meervoudig gebruik. Een concreet gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat er geen plancontouren meer moeten uitgewisseld worden via de RWO-Datamanager.

 

Vanaf het moment dat een bestuur toetreedt tot het DSI-platform is het DSI-richtlijnenboek van toepassing voor de digitale uitwisseling van gegevens over de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen die binnen de scope zitten van het platform.

Een concreet gevolg hiervan is ook dat voor dat bestuur de volgende technische richtlijnen niet meer van toepassing zijn:

 ·         Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister (versie 2.0), 15/03/2011

 ·         Richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (versie 2.3), 1/09/2010

 ·         Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade (versie 2.0), 15/03/2012

 ·         Overdrachtsspecificaties Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening (versie 3)

 

Eens een bestuur is ingestapt in de uitwisseling via het DSI-platform kan er niet meer teruggekeerd worden naar de vorige situatie en dus bovengenoemde richtlijnen.

Het DSI-richtlijnenboek versie 1.0 trad in werking vanaf 1 december 2014 , maar is dus  enkel van toepassing voor die  besturen die formeel zijn toegetreden tot het DSI-platform.