Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Planbaten: informatie voor overheden

Deze pagina's bevatten bijkomende informatie voor gemeenten en provincies bij het aanmaken en beheren van een register en een geografische databank van percelen die onderhevig kunnen zijn aan planbaten.

 • Planbaten in de regelgeving
   
 • Richtlijn Planbaten
  Deze richtlijn van het departement RWO helpt overheden om een correct register en een geografische databank aan te maken.


  Ingevolge het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’ van 17/02/2017 moeten ruimtelijk verordenende plannen en verordeningen vanaf 01/06/2018 worden uitgewisseld via een digitaal platform (art 24). Dit betekent dat vanaf die datum de gegevens moeten uitgewisseld worden conform de richtlijnen van het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Het richtlijnenboek voor het  DSI-platform en bijbehorende documentatie is te vinden via volgende link.

  Als direct gevolg hiervan vervalt vanaf 01/06/2018 de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade (versie 2.0 van 15/03/2012). Voor alle aspecten omtrent plancompensaties en planbaten in het bijzonder kan voortaan worden verwezen naar de bijlage bij het richtlijnenboek DSI.

 • Voorbeeldbestanden
   
 • RWO Data Manager: Module Planbaten
  Voor het aanleveren van deze data werd een module Planbaten opgezet binnen de toepassing RWO Data Manager. Het betreft een paswoord-beveiligde toepassing voor overheden waarvoor de gemeente en provincie zich dient aan te melden bij het departement RWO.
   
 • Aanleveren plancontouren + geografische databank Planbaten (deelpercelenset) 
   
 • Vorming Planbaten
   
 • Toelichting artikels Vlaamse Codex
   
 • Veelgestelde Vragen
 • Infosessie plancompensatie (2013)
 • monitoringsrapport planbatenheffing (2013)

 

contact: