Klachten Klachtenformulier Klacht indienen
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Klacht indienen via klachtenformulier

U hebt het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een dienst van de Vlaamse overheid wanneer u niet tevreden bent over de werking van deze dienst.

Hebt u een klacht over de Vlaamse overheid, maar weet u niet exact over welke dienst het gaat? Dan kan u bij het gratis infonummer 1700 terecht om na te vragen bij welke dienst u moet aankloppen met uw klacht.

Klachten over Ruimte Vlaanderen kunt u behalve mondeling (gesprek, telefonisch) als schriftelijk (brief, fax, e-mail) ook snel en eenvoudig via onderstaand digitaal klachtenformulier indienen.

Dit klachtenformulier dient niet om beroepen in te dienen tegen bepaalde beslissingen waar u het niet mee eens bent. Daarvoor gelden andere, specifieke vormvoorschriften.

Hoe worden klachten behandeld?

Krijgt u van de klachtenbehandelaar van de bevoegde dienst onvoldoende antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord? Dan kan u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsdienst behandelt klachten:

  • die niet of niet op tijd (binnen de 45 dagen) werden behandeld door de klachtenbehandelaar
  • waarvan u vindt dat de klachtenbehandelaar niet of onvoldoende tegemoet is gekomen.

Klachtenformulier

1. Uw persoonsgegevens:

Voor een snelle en efficiënte behandeling van uw klacht, vul de volgende rubrieken in (* = verplichte velden)

U dient klacht in als:

 
2. Gedetailleerde beschrijving van het probleem:


Ruimte Vlaanderen gebruikt uw hier opgegeven persoonsgegevens slechts om de klacht te kunnen behandelen. Uw persoonsgegevens worden niet aangewend voor andere doeleinden.
 
Submit
* Required