Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor attesten

Formulier voor stedenbouwkundige attesten

Formulier voor planologisch attest

Formulier voor declaratief attest uitdovend woonrecht in weekendverblijven