Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren Hemelwater

Formulieren over hemelwater (verordening 2013)

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een bijkomende, provinciale verordening. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.