Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor meldingen

Melding bij handelingen in en aan de woning

Melding bij handelingen op industriegebied

Melding bij tijdelijk wonen (vluchtelingen en daklozen)

In te dienen bij beveiligde zending. Let wel: bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht.
Stel uw dossier samen met behulp van de aanstiplijst


Ook de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) en het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (bv hemelwater) blijft identiek.