Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor stedenbouwkundige vergunning

Technische werken of terreinaanlegwerken

Ontbossing

Grond en panden

Formulieren over hemelwater (verordening 2013)

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een bijkomende, provinciale verordening. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.

Formulieren voor verkavelingsvergunning

Verkavelingswijziging

Ontbossing