Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor stedenbouwkundige vergunning

 

Momenteel bestaan 2 vergunningstelsels naast elkaar.

  • In de meeste gemeenten is tot 1 januari 2018 de oude regeling van kracht. Een stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd worden via het DBA-loket. Dt is zelfs verplicht als de aanvraag door een architect wordt opgemaakt.  
  • In de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest is de omgevingsvergunning reeds van kracht. De stedenbouwkundige vergunning is daar vervangen door de omgevingsvergunning. Aanvragen kunnen ingediend worden via het digitaal loket voor aanvraag Omgevingsvergunningen (OMV)

We vermelden hieronder enkel de formulieren van de oude regeling.

Technische werken of terreinaanlegwerken

Ontbossing

Grond en panden

Meer info:

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een bijkomende, provinciale verordening. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.

Formulieren voor verkavelingsvergunning

Momenteel bestaan 2 vergunningstelsels naast elkaar.

  • In de meeste gemeenten is tot 1 januari 2018 de oude regeling van kracht. Een verkavelingsvergunning kan aangevraagd worden op papier.
  • In de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest is de omgevingsvergunning reeds van kracht. De verkavelingvergunning is daar vervangen door de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Aanvragen kunnen ingediend worden via het digitaal loket voor aanvraag Omgevingsvergunningen (OMV)

We vermelden hieronder enkel de formulieren van de oude regeling.

Verkavelingswijziging

Ontbossing