Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor stedenbouwkundige vergunning

Technische werken of terreinaanlegwerken

Ontbossing

Grond en panden

Formulieren voor verkavelingsvergunning

Verkavelingswijziging

Ontbossing