Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Terrassen voor horeca

Vrijstelling*
Het plaatsen van seizoensgebonden, niet-overdekte terrassen bij horecazaken, is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Hetzelfde geldt wanneer deze terrassen op het openbaar domein worden geplaatst. In dit laatste geval is er wel een vergunning nodig voor het privatief gebruik van het openbaar domein. Dit dient aangevraagd te worden bij de wegbeheerder. Wat de gewestwegen betreft, is de wetgeving hier te vinden:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2002-05-30&numac=2002035689

Melding
Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.

Medewerking architect
Voor het plaatsen van een niet-overdekt terras aan een horecazaak is geen medewerking van een architect nodig.


Informatie rond andere werken

  • Bouw bedrijfsgebouw
  • Verharding bij bedrijfsgebouw
  • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
  • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
  • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
  • Aanleg buitenopslag
  • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
  • Zonnepanelen en zonneboilers
  • Plaatsen van publiciteitsborden
  •