Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

onderzoek

17.04.2018

Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij. In het project 'Tuinmonitor' (GARMON) gaat men op zoek naar ontbrekende ruimtelijke data over private tuinen in Vlaanderen. 

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar ...

De Vlaamse Regering heeft op 12 januari 2018 haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet'). Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad, de SERV en de SALV.

Op 1 januari schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.

Vorige pagina | Volgende pagina

ESPON

ESPON op deze site