Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gemeenten en het vragen van bindend advies aan de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (vergunningsautonomie - 'ontvoogding')

De lokale besturen zijn zeer belangrijk bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein. Zij beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

Ontvoogde gemeenten (gemeenten met vergunningsautonomie) beslissen daar zelfstandig over. In niet ontvoogde gemeenten is in sommige gevallen het bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar nog vereist. Deze gevallen worden bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering.

Tot 23 februari 2017: Ontvoogdingsprocedure uit het VCRO

Een gemeente wordt ontvoogd als ze aan een aantal voorwaarden voldoet.   

De vaststelling tot ontvoogding wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf de eerste dag van de tweede maand na de publicatie treedt het nieuwe systeem in die gemeente in werking, enkel voor de vanaf dan ingediende dossiers.

Vanaf 23 februari 2017: bijkomende ontvoogdingen kunnen niet meer worden aangevraagd.

 

Regeling in kader van wetgeving omgevingsvergunning

Gemeenten die op 23 februari 2017 nog niet ontvoogd via de hierboven beschreven procedure blijven het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in de gevallen bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering. Aan deze verplichting tot adviesvraag komt een einde wanneer de gemeente instapt in de omgevingsvergunning. Voor de meeste gemeenten is dat op 1 januari 2018.

 

Is uw gemeente al ontvoogd?

Bekijk aan hoeveel voorwaarden een gemeente reeds voldoet en of ze reeds ontvoogd is:

  • in tabel (stand van zaken 01/03/2017)
  • op kaart (stand van zaken 01/02/2017)

5 betekent dat een gemeente aan de vijf voorwaarden voldoet, maar de ontvoogding nog niet heeft aangevraagd
6 betekent dat de gemeente ontvoogd is