Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Is uw gemeente al ontvoogd?

Bekijk aan hoeveel voorwaarden een gemeente reeds voldoet en of ze reeds ontvoogd is:

  • in tabel (stand van zaken 01/03/2017)
  • op kaart (stand van zaken 01/02/2017)

5 betekent dat een gemeente aan de vijf voorwaarden voldoet, maar de ontvoogding nog niet heeft aangevraagd
6 betekent dat de gemeente ontvoogd is