Openbaar onderzoek Openbare onderzoeken
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
Planologische attesten :

Openbaar onderzoek van 16 augustus tot en met 14 september 2017

Kennisgeving planmer :

 


Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen