Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke analyse van transformaties van panden in Vlaanderen

Nieuwbouw neemt af ten opzichte van renovaties. Dergelijke renovaties kunnen ingrijpend zijn. Woningen worden opgedeeld (vb. oude herenhuizen), opgetopt (een verdieping wordt bijgebouwd), wordt gesloopt en vervangen door appartementen met meerdere woonunits, of voormalige bedrijfspanden worden omgevormd tot lofts.

Stuk voor stuk dragen deze transformaties bij aan het verdichten van de woonwijken en het realiseren van een hoger ruimtelijk rendement. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoeveelheid aan transformaties er plaats vonden in 1995 en in 2015 en op welke plekken in Vlaanderen.