Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel voor RO-Professionals

Sinds 1/6 moeten nieuwe RUPs en de bijhorende adviezen worden uitgewisseld via het DSI-platform.


Het lokaal ruimtelijk beleid staat voor grote uitdagingen, opdrachten vanuit klimaat, energie en leefkwaliteit, terugdringen van bijkomend ruimtebeslag, omgaan met bestaande versnipperde bebouwing en bestemmingsvoorraden… Het lokaal bestuur speelt daarin een belangrijke rol.

Het Departement Omgeving organiseerde op 5 juni 2018 in Leuven en op 12 juni 2018 in Gent het beleidsforum “Handvaten voor een vernieuwd lokaal ruimtelijk beleid”. De presentatie vindt u hier.