Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel voor RO-Professionals

Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. 


Dit voorontwerp werd een tweede keer goedgekeurd op 14 december 2018.