Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Monitoring & evaluatie

Dit rapport bestaat uit twee onderdelen; monitoring en evaluatie. Het onderdeel monitoring bouwt verder aan de Ruimtemonitor Vlaanderen. Via het webportaal www.ruimtemonitor.be kan men kaarten opvragen van de verschillende indicatoren op Vlaams grondgebied.Het onderzoek richt zich in het tweede deel op evaluatiemethodes die toepasbaar zijn in de Vlaamse context en het evalueren van cases, rekening houdend met het beleid, de ruimtelijke structuur, het planningsinstrumentarium, de verschillende actoren en de onderzoekslijnen van Steunpunt Ruimte.

De resultaten werden gebundeld in drie thema’s:

Ruimtemonitor

Dit rapport ondersteunt de uitbouw van Ruimtemonitor Vlaanderen door het uitwerken van een uitwisselmodel voor ruimtelijke indicatoren. Het biedt een geïntegreerd conceptueel kader waarin de harmonisatie van relevante ruimtelijke indicatoren vooropgesteld wordt. Via het webportaal www.ruimtemonitor.be kan men kaarten opvragen van de verschillende indicatoren op Vlaams grondgebied.

 

 


Innovatieve monitoringstechnieken en beleidsevaluatie

Deze publicatie bevat twee afzonderlijke delen. Het eerste onderdeel verkent beleidsondersteunende indicatoren van de dynamieken van de lokale woningkoopmarkt. Daarnaast onderzoekt ze welke innovatieve strategieën of methodes geschikt zijn voor het verzamelen van gegevens.
Het tweede deel belicht evaluatie in ruimtelijk beleid binnen het veranderende speelveld van actoren en planningsonderwerp situatie-afhankelijk en variabel doorheen te tijd. Het geeft inzicht in verschillende soorten evaluatiebenaderingen die binnen een continu lerend systeem gecombineerd kunnen worden.

 

Evaluatie subsidies projectcoördinator

Publieke actoren die strategische projecten coördineren m.b.t. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), krijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Deze publicatie gaat na of die subsidies de kans op het realiseren van strategische projecten beïnvloeden. Ze onderzoekt dit op basis van twee concrete cases.