Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - OFFICIEUZE COÖrdinatie

Meer info over de wijzigingsdecreten die opgenomen werden in de officieuze coördinatie

Codextrein ruimtelijke ordening in Staatsblad verschenen

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen treedt in werking op 30 december 2017 (tien dagen na publicatie). Bekijk hier de wegwijzer.

Afdrukbare html-versie VCRO zoals vandaag geldig (codex.vlaanderen.be)

Afdrukbare html-versie VCRO zoals hij gold op 22/2/2017 (codex.vlaanderen.be)

Link naar de Vlaamse wetgevingswebsite codex.vlaanderen.be