Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - OFFICIEUZE COÖrdinatie

Meer info over de wijzigingsdecreten die opgenomen werden in de officieuze coördinatie op deze site 


 

TITEL 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

 
TITEL 2. PLANNING

 
TITEL 3. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE SOMMIGE GROOTSCHALIGE STEDENBOUWKUNDIGE PROJECTEN

 
TITEL 4. VERGUNNINGENBELEID

 
TITEL 5. DIVERSE BEPALINGEN

 
TITEL 6. HANDHAVINGSMAATREGELEN

 
TITEL 7. DIVERSE TEMPORELE EN OVERGANGSMAATREGELEN

 
TITEL 8. AANHALINGSWIJZE

Codextrein: ingrijpende wijziging VCRO op til

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement. De tekst wordt nu naar de Vlaamse regering gestuurd voor bekrachtiging en afkondiging. 

Informatie rond de inwerkingtreding volgt zodra dit bekend is. Meer info over tekst en procedure van het wijzingsdecreet vindt u op de site van het Vlaams Parlement.