Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning

De 'stedenbouwkundige vergunning' en de 'milieuvergunning' worden vervangen door de nieuwe 'omgevingsvergunning'. 

In de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest is de omgevingsvergunning reeds van kracht. U kunt daar niet langer een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Meer info over de geldende procedures op www.omgevingsloket.be

De overige gemeenten schakelen over op 1 januari 2018. Daar blijven de op deze site beschreven procedures tot die datum van kracht.

Vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen

Decretale vergunningsplicht, vrijstellingen en meldingsplicht

Algemene regel: Stedenbouwkundige vergunningsplicht (zgn 'bouwvergunning')

De Vlaamse Codex RO bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. 

Uitzondering 1: Vrijstellingen

Een aantal ingrepen zijn bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplichtSamengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Uitzondering 2: Meldingsplicht

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplichtHet gaat bijvoorbeeld over:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
  • zorgwonen

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. U moet wachten tot de gemeente akte heeft genomen van uw melding vooraleer u met de werken mag beginnen.

 

Let op: 

  • Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en voor meldingsplichtige  handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.
  • Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig.
  • De verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) blijven onverminderd gelden.