Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning

SInds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie rond vergunningen wordt voortaan gebundeld op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Checklist voor aankoop van een grond of gebouw

U koopt bouwgrond?

Vermijd onverwachte situaties. Vraag na bij de gemeente :

 • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
 • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
 • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
 • Gelden er provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen? De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn in heel Vlaanderen geldend.
 • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door
  • habitat- of vogelrichtlijngebieden
  • nabijheid van een spoorlijn
  • waterproblematiek
  • aanwezigheid van een bos op het perceel
  • ... 
 • Is uw bouwproject vergunbaar op dit perceel?
 • Vraag eventueel een stedenbouwkundig attest aan.
U koopt een woning?

Vermijd onverwachte situaties. Vraag na bij de gemeente:

 • Is de woning vergund of wordt ze geacht vergund te zijn?
 • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
 • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
 • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
 • Gelden er provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen? De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn in heel Vlaanderen geldend.
 • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door 
  • habitat- of vogelrichtlijngebieden?
  • nabijheid van een spoorlijn?
  • waterproblematiek?
  • aanwezigheid van een bos op het perceel?
  •  …