Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Deze wetgeving werd van kracht op 23 februari 2017. 

 

Wetgeving Complexe Projecten

Deze wetgeving trad in werking op 1 maart 2015.

 

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Relevante regelgeving:

1° Het decreet:

2° Het besluit:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

3° Decreet Fiscaliteit:

4° Besluit Fiscaliteit:

De bepaling in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.