Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden  met toelichting bij de omzendbrief