Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Strategische Visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten.

De strategische visie van het BRV vervangt het Witboek dat de Vlaamse Regering op 30/11/2016 goedkeurde. De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, omdat er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor regeringsbeslissingen ter realisatie van de visie.

In de pers wordt doorgaans naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gerefereerd als ‘betonstop’. Deze term spreekt tot de verbeelding, maar roept ook onjuiste connotaties op. Het BRV houdt niet in dat er niet meer kan gebouwd worden, wel dat we daarvoor niet steeds bijkomende open ruimte innemen. Bekijk hier een informatieve video.

Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV (pro-)actief in de praktijk uit te rollen. Er worden goede voorbeelden gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. Ook wordt ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning.

Lees de Strategische visie (20 juli 2018)

 

  Strategische visie    -   Gelayoute versie

Lokale ruimtelijke beleidsplanning