Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Complexe Projecten

Op 1 maart 2015 is het decreet betreffende de complexe projecten van 25 april 2014 in werking getreden. Het decreet maakt het mogelijk om via één geïntegreerd proces voor een complex project zowel de noodzakelijke bestemmingswijziging door te voeren als de benodigde vergunningen te verlenen.

Het decreet definieert complexe projecten als projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vragen.

Meer info vindt u op de website www.complexeprojecten.be

Overzicht van COMPLEXE projecten van Departement Omgeving