Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Instrumentarium

Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) doet ook aan beleidsontwikkeling op het vlak van instrumentarium. Een sterkere realisatiegerichtheid vormt daarbij het uitgangspunt, net als het streven naar een transparant, coherent en sector overschrijdend geheel van instrumenten zonder overlap.