Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

25.05.2018
Evaluatie verordening toegankelijkheid

Evaluatie van de Vlaamse regelgeving toegankelijkheid

Op 1 maart 2010 werd de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht. Deze regelgeving legt normen op om de minimale toegankelijkheid van publieke gebouwen te garanderen.

 

De verordening is vandaag acht jaar in werking. Intussen zouden vergunningverlenende overheden en ontwerpers al wat vertrouwd moeten zijn met deze regelgeving. Ook in de leefomgeving zouden we het verschil al moeten merken. De tijd is dan ook rijp voor een eerste evaluatie. Ook jouw mening is van tel.

 

Architecten, geef jullie mening!

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Wat zijn je ervaringen met deze regelgeving en de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.

Vul hier de enquête voor architecten in >>

Omgevingsambtenaren, hoe beoordelen jullie de regelgeving toegankelijkheid?

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Hoe controleer je deze regelgeving en wat zijn je ervaringen met de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is.

De enquête invullen duurt maar ongeveer 12 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.

Vul hier de enquête voor omgevingsambtenaren in >>